akce / Veranstaltungen

Stejně jako v roce 2017 plánujeme i v roce 2018 dvě čtení českých pohádek v městské knihovně. Další akce najdete v rubrice - kalendář akcí.

 

Máte přání? Co bychom mohli české (i slovenské) komunitě nabídnout?

Máte dobrý nápad?

Chcete pomoci?

Budeme rádi za jakoukoli podporu i připomínky!

 


Auch im Jahr 2018 sind zwei tschechische Märchenstunden in der Stadtbibliothek geplant. Weitere geplante Aktionen finden Sie in der Rubrik - Veranstaltungskalender.

 

Haben Sie einen Wunsch? Was könnten wir den tschechischen (und slowakischen) Landsleuten und interessierten Schweizerinnen und Schweizern anbieten?

Haben Sie eine gute Idee?

Wollen Sie uns helfen?

Wir freuen uns über jede Art von Unterstützung und Ihre Inputs!

děti        Kinder


dospělí  Erwach- sene


kurz vaření Kochkurs